Vytvorte si z Facebooku dokonalý predajný stroj

EasyChat je kompletný marketingový, predajný a komunikačný nástroj pre Facebook.

Predávajte nepretržite 24/7

EaSyChat nikdy nespí, nemá dovolenku, nie je unavený. Predáva za Vás nepretržite, 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Publikujte na autopilot

Otravné pravidelné publikovanie prenechajte na EasyChat a šetrite svoj čas na dôležitejšie veci.

Získavajte viac klientov

Nestrácajte čas odpovedaním na každý koment a správu. Automatizujte komunikáciu /chatbot/ a odpovede pre komenty aj správy a získavajte nové kontakty na klientov.

Zvyšujte angažovanosť fanúšikov

Aktívne naštartujte komunikáciu s návštevníkmi a fanúšikmi stránky a ukončite ju predajom.

Zapojte email, web, WhatsApp...

Zapojte Email, Web, WhatsApp, Skype, Viber, Sms do svojho marketingu na jedno kliknutie.

Premeňte návštevníkov na klientov

Premeňte každého pasívneho návštevníka stránky na platiaceho klienta.

Zvyšujte angažovanosť fanúšikov

Aktívne naštartujte komunikáciu s návštevníkmi a fanúšikmi stránky a ukončite ju predajom.

Zapojte email, web, WhatsApp...

Zapojte Email, Web, WhatsApp, Skype, Viber, Sms do svojho marketingu na jedno kliknutie.

Premeňte návštevníkov na klientov

Premeňte každého pasívneho návštevníka stránky na platiaceho klienta.

EasyChat je stvorený pre predaj a marketing

=

Účinejší ako email marketing

=

Jednoduchší ako web stránky

=

Rýchlejší ako obchodné stretnutia a prezentácie

=

Lacnejší ako akýkoľvek marketing, ktorý poznáte

Predávajte svoje produkty a služby. Získavajte registrácie. Motivujte a vzdelávajte. Poskytujte podporu. Všetko cez EasyChat.

Vyskúšajte EasyChat bezplatne

Využite obrovský potenciál Facebooku a vyskúšajte EasyChat. Váš biznis už nikdy nebude taký, ako predtým.

[et_social_follow icon_style="darken" icon_shape="circle" icons_location="top" col_number="3" spacing="true" custom_colors="true" bg_color="#ededed" bg_color_hover="#ffffff" icon_color="#b7b7b7" icon_color_hover="#ffffff" outer_color="dark"]
© 2019 Digital Marketing / Ochrana osobných údajov